คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้นำเชียร์ จากแนวคิด Alice in Wonderland

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผู้นำเชียร์ จากแนวคิด Alice in Wonderland
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์ ในงาน SWU Game 2015 ณ มศว องครักษ์
ในบทประพันธ์: Alice in Wonderland

เบื้องหลังความสำเร็จ