คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกดุริยางคศาสตร์สากล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในโครงการ Thailand Jazz Competition 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรมย์พร ประทุมเวียง (กิ๊ฟ) นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ในการแข่งขัน Jazz vocal โครงการ Thailand Jazz Competition 2016 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559

tjc2016

ภาพ : Akkarapon Jangsubin