คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานแถลงข่าว การจัดงานแสดง แสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สาน สัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

งานแถลงข่าว การจัดงานแสดง แสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สาน สัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแถลงข่าว วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานแสดง แสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สาน สัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน เผยแพร่เอกลักษณ์ทาง ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ทีมงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ออกแบบ และกำหนดแผนงานจัดงาน กิจกรรม แสง สี เสียง โดยเน้นการจัดแสดงภายใต้ประวัติความเป็นมา เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่
โดยงานนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ได้รับความไว้วางใจจัดแสง สี เสียง เสียง สด๊อกก๊อกธม : สัมพันธ์ ศรัทธา บูชามาฆปูรมี” สระแก้ว ปีที่ 2 ซึ่ง ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ได้รับความไว้วางใจจัดแสง สี เสียง เสียง สด๊อกก๊อกธม : สัมพันธ์ ศรัทธา บูชามาฆปูรมี” สระแก้ว ปีที่ 2 ทั้งนี้เริ่มจากงานบริการวิชาการ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ได้เข้าไปช่วยงานทางด้านทุนวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว ที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเรามองเห็นว่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะชาวไทยหรือชาวต่างประเทศจะรู้จักมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วให้มากขึ้น
สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมชม สามารถสำรองบัตรเข้าชมได้ฟรี ผ่านทาง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โทร 037425030 โดยจะจัดแสดง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 sdkt1
sdkt3
sdkt4
sdkt5
sdkt6
sdkt7
sdkt8
sdkt9
sdkt10
sdkt11
sdkt12
sdkt13
sdkt16
sdkt17
sdkt19
sdkt20
sdkt23
sdkt25
sdkt24
sdkt26
sdkt27