คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานมหกรรมวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ปีที่ 3 : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์ : ศิลปะพู่กันจีน ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน และด้านดนตรี : การบรรยายและสาธิตดนตรีจีนกู่เจิง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ปีที่ 3 งานภาคเช้าเป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทัศนศิลป์ : ศิลปะพู่กันจีน ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน และด้านดนตรี : การบรรยายและสาธิตดนตรีจีนกู่เจิง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19