คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเรียนรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Google Drive for Work"

วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเรียนรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "Google Drive for Work" ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์1 สำนักคอมพิวเตอร์  อาคารนวัตกรรม:ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

IMG 6631

IMG 6593

IMG 6600

IMG 6602

IMG 6603

IMG 6604

IMG 6606

IMG 6608

IMG 6611

IMG 6617

IMG 6619

IMG 6623

IMG 6624