คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์ นครนายก "ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง"

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์ นครนายก "ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง"
วันที่ 8 เมษายน 2559
- ร่วมทำบุญตักบาตร         - รดน้ำผู้อาวุโส
- ประกวดเทพีสงกรานต์     - การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ณ หอพระ มศว องครักษ์

 b2
 
b1
b3
a1
a2
a3
a4
a5
a7
a8
a9
aa