คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU และ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Institut Seni Indonesia, Yogyakarta

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU และ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Institut Seni Indonesia, Yogyakarta โดยมีสาระสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านอธิการบดี และผู้บริหารจาก Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI)

01

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15