คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรม DANCE FORUM ณ สำนักนาฏศิลป์ Senrepita Art Community Yogyakarta, Indonesia โดยคณาจารย์และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรศิลปศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา จัดกิจกรรม DANCE FORUM ขึ้น ณ สำนักนาฏศิลป์ Senrepita Art Community Yogyakarta, Indonesia โดยคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทได้ร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย จำนวน 3 ชุด คือ พระรามตามกวาง ศูรปนขา และสตรีไทย แสดงร่วมกับนาฏศิลป์ร่วมสมัยโดยศิลปินจากประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Sal Murgiyanto ศิลปินคนสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรนำเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยระหว่างสองวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิพากษ์งานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ

01

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

19

20

21

22

23

24