คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานมหกรรมศิลป ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 6

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานมหกรรมศิลป ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 6 คณะนักแสดงจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อิตาลี เม็กซิโก อิตาลี และไทยได้ร่วมกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างกัน โดยมีการ workshop ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง ได้รับความสนใจจากศิลปิน นักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24