คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) 2559 ณ วัดใหม่ช่องลม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

budha light59

 

buddha light1

buddha light