คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะนักแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการแสดงชุด "สายสัมพันธ์ไทย-จีน" แสดง ณ The National Art Museum of China

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะนักแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการแสดงชุด "สายสัมพันธ์ไทย-จีน" แสดง ณ The National Art Museum of China จำนวน 2 รอบ ได้รับคำชื่นชมและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

1

2

3

4

5

6