คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานแสดงแฟชั่นโชว์ของนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

สวยงามมากๆเลยครับกับแฟชั่นโชว์ ของน้องๆนิสิตชั้นปีที่ 3
การออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์
3 คนจาก 6 คน ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการของนักออกแบบหน้าใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในแฟชั่นโชว์
โดยมี ดารารัตน์ ลีลาธนทรัพย์, อภิสิทธ์ เพิ่มลาภ,
ประภัสสร พิชาลัย

ในงาน Elle Fashion Week Fall/Winter 2016
THE ULTIMATE SHOWCASE
Thai Touch By Department of Industrial Promotion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11