คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีสักการะ 100 ปี ชาตกาล วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 16 กันยายน 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีสักการะ 100 ปี ชาตกาล วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และพิธีไหว้ครูพฤฒาจารย์ เนื่องในวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13