คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ผลงานของสโมสรนิสิตและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อในหลวง

ผลงานที่เกิดจากความคิดของสโมสรนิสิตและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่อยากทำอะไรเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ...ดีใจที่เป็นความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่อยากทำอะไรเพื่อในหลวง

 z1

z2