คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ความตั้งใจร่วมกันของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
โดย สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนิสิตจากสาขาวิชาศิลปศึกษา และ ศิลปะจินตทัศน์
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

wall art fofa
ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก PRSWU