คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลพร้อมด้วย SWU BAND จัดกิจกรรมขับร้องบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงของแผ่นดิน ตามรอยเท้าพ่อ

บรรยากาศการขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยคณะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการปฏิบัติไวโอลิน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โถงชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.facebook.com/swufofa/videos/1569110066448140/
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลพร้อมด้วย SWU BAND ซ้อมวง สำหรับร้องช่วงเวลา 12.45 - 13.15 น.ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://www.facebook.com/swufofa/videos/1570266942999119/
บรรยากาศการขับร้องบทเพลงถวายความอาลัย ในหลวงของแผ่นดิน ตามรอยเท้าพ่อ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
เวลา 12.45 - 13.15 น.
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่)
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพ : สิริมา แสงสงคราม, ณัฐวัชร นวลพล
2
1
3
7
8
9
13
15
16
18
19
20
21
22
23