คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

อธิการบดี และ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ระหว่าง กรมหม่อนไหม มหาวิทยาลัยต่างๆ 6 แห่ง รวมถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00น ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล : ถ่ายภาพ
ขอบคุณข่าวจาก PRSWU

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20