คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีและผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล : ถ่ายภาพ

1

 

46

 

5

39

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 

34

 35

36

37

38

40

 41

42

43

44

45

46