คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

3 บทเพลงถวายความอาลัย บรรเลงเพลงโดย SWU BAND และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้
ผ่าน 3 บทเพลง ได้แก่ ในหลวงของแผ่นดิน /ตามรอยเท้าพ่อ และเพลง King of Kings
#บรรเลงเพลงโดย SWU BAND และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลคณะศิลปกรรมศาสตร์
#ขับร้องโดย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
#บันทึกเสียงและวีดีโอโดย สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และทีมงาน PRSWU
#ตัดต่อโดย นายธีรเนตร วิโรจน์สกุล
อำนวยการผลิตโดย ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร