คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรมโครงการวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

“ศิลปะเพื่อสังคม” ในแบบครูศิลปะ “อารี สุทธิพันธุ์”
คนส่วนใหญ่มักนึกคิดว่า “ครูศิลปะ” เป็นครูที่ไม่ค่อยมีบทบาทนักในสังคมเมื่อเทียบกับครูศาสตร์อื่นๆ เพราะในอดีตศิลปิน จิตรกร มักถูกตีตราว่าเป็น“ศิลปินไส้แห้ง”
ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/253913

ขอบคุณภาพจาก คมชัดลึก