คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานแถลงข่าวการจัดแสดงแสงสีเสียงสด๊กก๊อกธม ปีที่ 3 "คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี"

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดงานแถลงข่าวการจัดแสดงแสงสีเสียงสด๊กก๊อกธม ปีที่ 3 "คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี" โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พร้อมด้วยนายอำเภอโคกสูง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ร่วมให้ข้อมูลในการแถลงข่าวครั้งนี้ ซึ่งการแสดงจริงจะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องในวันบูชามาฆปูรมีศรีสระแก้ว ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

 

01

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14