คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว สร้างชื่อ คร้า 2 รางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน ATOD International Competition

ขอแสดงความยินดีกับ นาย นพตชนธรณ์ เลิศธีรพงศ์ (ซ้ายสุด) ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์สากล ตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Contemporary Solo และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภท Contemporary Duo
ในการประกวด The 1st ATOD International Competition
เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์

atod60