คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมกตัญญุตา : ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมกตัญญุตา : ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

waikruTD60 0

 

waikruTD60 5

waikruTD60 7

waikruTD60 1

waikruTD60 2

waikruTD60 3

waikruTD60 4

waikruTD60 6

waikruTD60 8

waikruTD60 9