คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูผล : ถ่ายภาพ

1

 

2

3

4

5

6

7

9

10

11