คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

วันที่ 11 เมษายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ไทย

1

 

2

3

4

5

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24