คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมแสดงในงาน"China Dehong 2017 International Water-splashing Carnival" ณ ลานประจำเมืองเต๋อหง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 10-13 เมษายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจากรัฐบาลเมืองเต๋อหง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมแสดงในงาน"China Dehong 2017 International Water-splashing Carnival" ณ ลานประจำเมืองเต๋อหง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยอาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ อาจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร พร้อมด้วยคณะนิสิตนักแสดงร่วม 20 คน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ การแสดงประสบความสำเร็จสร้างความประทับใจแก่ประเทศเจ้าภาพและผู้ชมอย่างดียิ่ง

01

02

03

04

05

06