คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ 2560

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ 2560 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหอพระและหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560

1

2

3

4

5

 

6