คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ เพื่อเด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดีหญิง

แฟชั่นเพื่อชุมชน นิสิตชั้นปีที่ 2
นิสิตสาขาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ระดมทุนเพื่อ The Artistic
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ เพื่อเด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดีหญิง โดยทุนที่ได้ครั้งนี้ได้นำไปทำกิจกรรมทางศิลปะกับเด็กๆ ออทิสติก เพื่อนำมาจัดทำลวดลายผ้าจัดจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้บ้านราชาวดี ในกิจกรรมครั้งต่อไป ในรายวิชา FASHION (FINE AND APPLIED ARTS) FOR COMMUNITY 2/2560 ณ ตลาดนัดนานาชาติ มศว ประสานมิตร
ภายใต้การสอนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิเทพ มุสิกะปาน
ผศ.ระวิเทพ มุสิกะปาน/ข่าว-ภาพข่าว
 
TheArtistic