คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Brigham Young University จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติขึ้น โดยมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์ประจำชาติและจัดการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยคณะนักแสดงเต้นรำจาก BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY หรือ BYU จากสหรัฐอเมริกา ดีกรีแชมป์ชนะเลิศ US Formation Dance หลายปีติดต่อกัน

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

12

13