คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ของนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับรุ่นที่ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การแสดงผลงานเครื่องประดับนิพนธ์ของนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับรุ่นที่ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 'งานหัตถศิลป์ของไทย ' ที่เริ่มจางหายไปจากวิถีชีวิตคนยุคใหม่ นำกลับมาเสนอผ่านงานออกแบบเครื่องประดับ ภายใต้นิทรรศการชื่อ "อาร์ติซอง"
- แฟชั่นโชว์เครื่องประดับ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ
- นิทรรศการเครื่องประดับ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้องสตูดิโอ

 34

33

 

30 31

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

32