คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์พบสโมสรนิสิตคณะฯชุดใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และแนวคิดต่อการพัฒนากิจกรรมสำหรับนิสิต ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์พบสโมสรนิสิตคณะฯชุดใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และแนวคิดต่อการพัฒนากิจกรรมสำหรับนิสิต โดยสโมสรนิสิตฯชุดใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะฯ 

 StudentAct1