คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โครงการวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาประสบการณ์สุนทรียะ
จัดโดย รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง และสาขาวิชาศิลปจินตทัศน์
ซึ่งผลจากการอบรมศิลปะครั้งนี้จะมีการนำไปจัดแสดงนิทรรศการต่อไป
1
2
3
4
5
6