คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ Dr.Sal Murgiyanto ศิลปินแห่งชาติจากประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ในปีนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก Dr.Sal Murgiyanto ศิลปินแห่งชาติจากประเทศอินโดนีเซีย บรรยายเรื่อง Contemporary Arts in Southeast Asia ผุ้เข้ารับฟังได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการที่ท่านได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมายาวนานในฐานะศิลปินชั้นนำในระดับนานาชาติ

1

2 

3 

4

 

5

6