คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 7

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ กิจกรรมนี้เป็น 1 ในกิจกรรมของโครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยในปีนี้มีกิจกรรม Workshop ทั้งทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ จากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศรัสเซีย สิงคโปร์ เม็กซิโก และอินโดนีเซีย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15