Logo

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ อาทิ บรูไน อินโดนีเซีย รัสเซีย คีร์กีซสถาน สิงคโปร์ มาเลเซีย ภูฎาน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกว่า 10 สถาบัน

หมวด: EVENT : ข่าวและกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 10:47 เขียนโดย Super User ฮิต: 301

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ อาทิ บรูไน อินโดนีเซีย รัสเซีย คีร์กีซสถาน สิงคโปร์ มาเลเซีย ภูฎาน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกว่า 10 สถาบัน
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60