Logo

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี

หมวด: EVENT : ข่าวและกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 10:54 เขียนโดย Super User ฮิต: 324

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๔ ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์
และพิธีคาราวะขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะศิลปกรรมศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33