คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรการเรียนรู้ (KM) สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “Google Apps for Education 2” และ “ระบบการจองห้องออนไลน์”

จัดโดย: สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 - 22 มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 1 วัน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IMG 3136

IMG 3107

IMG 3109

IMG 3113

IMG 3116

IMG 3119

IMG 3120

IMG 3123

IMG 3124

IMG 3125

IMG 3126

IMG 3127

IMG 3128

IMG 3129

IMG 3132

IMG 3135