คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

หนังสือพิมพ์ข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจนำเสนอข่าวงานผ้าไทยร่วมสมัย ชมผลงาน 5 ดีไซเนอร์

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2560
ได้นำเสนอข่าวงานผ้าไทยร่วมสมัย ชมผลงาน 5 ดีไซเนอร์
เชิญชมนิทรรศการ 'ผ้าไทยในยุค 4.0' ในโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว โดยศิลปินและนักออกแบบชั้นนำ ณ Art Gallery g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

news ThaiTextile modern60