คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

พิธีบูชาศิลปาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานพิธีบูชาศิลปาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาและรำลึกพระคุณครู ภายในงานมีการแสดงความคารวะต่ออาจารย์อาวุโส ซึ่งในปีนี้ท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ได้เป็นตัวแทนมอบพวงมาลัยคารวะ รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ในฐานะผู้แทนอาจารย์อาวุโส และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต การประกวดพานไหว้ครู การมอบเกียรติบัตรทูตวัฒนธรรม และการผูกข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่ทุกคน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43