คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

Event 010

          ดร.ระวิวรรณวรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร นพอุดมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เดินทางร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณพีรศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น