คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่งจาก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

Event 009

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชริดา รีรานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน ระหว่างวันที่ 22 ก.ค.-7 ส.ค.56 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน