คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

นิสิตศิลปกรรมศาสตร์เก่ง คว้า 2 รางวัลเด่นจากงานวัด มศว

Event 008

 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งศิลปกรรมสาสตร์

 

          นายฉัตรพล บัวบาน นิสิค เอก ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาทัศนศิลปศึกษา พร้อมทีมแดนเซอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่งลูกทุ่งองครักษ์ ครั้งที่ ๑

          นางสาว ภคินี ธูปเงิน และ เพื่อน ตัวแทนนิสิตปริญญาโท สาขาศิลปะการแสดงศึกษา ได้รับรางวัล " กล้า " แสดงออก ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่งลูกทุ่งองครักษ์