คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ในงาน 2017 Asia Pacific Traditional Arts Festival ณ กรุงไทเป

วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560 อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ได้พาคณะศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ในงาน 2017 Asia Pacific Traditional Arts Festival ณ กรุงไทเป ตามคำเชิญของ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พณฯ ท่าน Chen Li-chun และผู้อำนวยการศูนย์ National Center for Traditional Arts Prof.Dr.Wu Rung-shun ได้ให้เกียรติมาชมการแสดง กล่าวแวดงความยินดี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะนักแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรม The Xiqu Center of Taiwan กรุงไทเป

01

02

03

04