คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานพิธีแห่ผ้าพระบฏห่มพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานพิธีแห่ผ้าพระบฏห่มพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นพุทธบูชาและบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16