คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอแสดงความยินดีกับวง DRINK DRANK DRUNK กับรางวัลชนะเลิศ BAND CAMP EP01

นิสิตหลักสูตร ศป.บ. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้รับรางวัลชนะเลิศ BAND CAMP EP01
จัดโดย สถาบันเอสเออี กรุงเทพ (http://bangkok.sae.edu/th)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
สมาชิกวง DRINK DRANK DRUNK ได้แก่
นายอธิบดี คูหา
นายน้ำเพชร เครือวงศ์
นายธิติภูมิ รื่นรวย
นายธนภัทร ทองร่อน
นายกิตติพัฒน์ โตสกุลกิจ
นายวรวัฒน์ ด้วงชรา
เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

music 60 win

 

music 60 win 1

music 60 win 2

music 60 win 3