คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน THAI TRADE FAIR 2017 ณ เมืองจิงเหมิน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจาก สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน THAI TRADE FAIR 2017 ณ เมืองจิงเหมิน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 4 ชุดการแสดงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความชื่นชมจากผู้เข้าชมจำนวนมาก 

4

5

1

 

2

3