คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

กิจกรรม FOFA SWU WORKSHOP 2017 ในงาน SWU OPENHOUSE 2017

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศงาน SWU OPENHOUSE 2017 ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม FOFA SWU WORKSHOP 2017 ให้น้องๆได้มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริงกับคณาจารย์และรุ่นพี่นิสิตจากทุกวิชาเอก ได้รับความสนใจจากน้องนักเรียนเป็นจำนวนมาก รวม 2 วัน จำนวน 6,214 คน

04

01

02

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43