คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมในการเปิดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมในการเปิดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน โดยจัดการแสดงสงกรานต์มอญสังขละบุรีในขบวนประเพณีไทย 5 ภาค งานจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

08

 

02

01

03

04

05

06

07