คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาในงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Event 005

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณวรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาในงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของชาวศึกษาศาสตร์