คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในงานได้มี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ
โดยในงานได้มีรองอธิการบดี บุคลากร คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ในงานยังมี สุนทรียสนทนา หัวข้อ "ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน" โดย สันทัด ตัณฑนันทน์, นนท์ บูรณสมภพ และ ดร. ณัชร สยามวาลา
การแสดงจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย SWU Band คณะนักร้องคนตาบอด นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม และศิลปินรับเชิญ อาทิ อลิตา แบล็ทเลอร์, ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, เรือตรีสันติ ลุนเผ่, ชานนท์ บุตรพุ่ม
และมีการปิดท้ายงานด้วยการแปรอักษรจุดเทียนน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดย อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักแสดง และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67
1
2
3
4
61
62
63
64
66
68
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
65
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60